Πρακτική ΆσκησηΕΠΕΔΒΜ

Υπεύθυνος για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Νικόλαος Καρανάσιος, επίκουρος καθηγητής

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος των σπουδών των φοιτητών που σπουδάζουν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα το τελευταίο (όγδοο) εξάμηνο, μαζί με την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική και αμείβεται.

Η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται στον Ιδιωτικό ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Για το Δημόσιο τομέα, είναι απαραίτητη η δημιουργία θέσης Πρακτικής Άσκησης με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας. Ο Δημόσιος φορέας, αν θέλει να δημιουργήσει θέση, πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση της ΚΥΑ, τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν.

Για τον εργοδότη του Ιδιωτικού τομέα υπάρχουν τρεις δυνατότητες: α) Να καταβάλλει τις αμοιβές της εργασίας στον ασκούμενο, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, β) Να καταβάλλει τις προβλεπόμενες αμοιβές της εργασίας και να ζητήσει από τον ΟΑΕΔ την επιστροφή του 50% (είτε μετά την παρέλευση τριμήνου, είτε στο τέλος του εξαμήνου) και γ) να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οπότε το 50% το καταβάλλει ο εργοδότης και από το Πρόγραμμα αμείβεται ο φοιτητής με 340€ το μήνα.

Δικαιούνται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση οι τελειόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών), εφόσον έχουν συμπληρώσει 180 Διδακτικές Μονάδες (ECTS) από το σύνολο των 210 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Η τελευταία φάση του Προγράμματος ΕΣΠΑ ξεκινά την 1/12/2014.

Για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προβλέπονται:

1. Η εγγραφή του εργοδότη (Ιδιωτικού ή Δημόσιου) στη βάση Δεδομένων ΑΤΛΑΣ

2. Η αποδοχή (επιλογή) ενός ή περισσότερων ασκούμενων φοιτητών από τον εργοδότη, ύστερα από εκδήλωση επιθυμίας του (ή των ) φοιτητών.

3. Η επιλογή των φοιτητών για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα με αντικειμενικά κριτήρια (επίδοση) και από επιτροπή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μη ένταξη ενός ενδιαφερόμενου φοιτητή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης αφορά την συναξιολόγηση του φοιτητή (με άλλους ενδιαφερόμενους για όλες τις θέσεις) και ΟΧΙ επιλογή ή απόρριψη του φορέα απασχόλησης.

Ο φορέας απασχόλησης προβαίνει σε πρόσληψη του ασκούμενου και τον ασφαλίζει με το 1% της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (περίπου 11€ το μήνα) έναντι επαγγελματικού κινδύνου.

Οι αμοιβές του ΕΣΠΑ καταβάλλονται από τους διαχειριστές του προγράμματος απευθείας στον ασκούμενο, χωρίς οικονομική παρέμβαση του φορέα απασχόλησης.

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρία που συνδέεται με πρόσωπο με το οποίο ο ασκούμενος έχει συγγένεια πρώτου βαθμού.

Με την ένταξη του φοιτητή στο πρόγραμμα χρηματοδότησηυς ΕΣΠΑ, ο φορέας απασχόλησης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της δικής του συνεισφοράς στις αμοιβές, που συνολικά είναι 80% του κατώτερου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη).

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Πρακτική Άσκηση των τελειοφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί για τις επιχειρήσεις - φορείς απασχόλησης-  μια ευκαιρία, η οποία συνοψίζεται σε:

Για τους φοιτητές: Είμαι στη διάθεσή τους κάθε Πέμπτη 17:15 μέχρι 21:00, αλλά πρώτα ένα τηλέφωνο ή e-mail

Για τους Επιχειρηματίες: Κάθε Τρίτη, από 21:00 μέχρι 22:30 στην αίθουσα Χρησστίδης του Επιμελητηρίου, γίνεται παρουσίαση κλαδικών μελετών που απέκτησε το Επιμελητήριο από την εταιρία ICAP.