Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

BIC of Serres in English

 

   Σέρρες, Πόλη Διαρκούς Εκπαιδευσης UNESCO 

 

Γενκά

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Αρχική

Η περιοχή

Το 1992, με πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών και σύμβουλο την Εταιρία "Ευρωσύμβουλοι", υποβλήθηκε πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τότε Γενική Διεύθυνση XVI), για τη χρηματοδότηση της ίδρυσης κατά 50%, για τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.

Είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στην οποία συμμετέχουν φορείς και επιχειρηματίες.

Σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, ιδίως μέσα από την προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικής δράσης, αλλά και την παροχή τεχνικής βοήθειας σε φορείς.

Λειτουργία

Strartup

 

Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις

Φορείς

Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Με τη φροντίδα του Γενικού Διευθυντή (CEO) Νικολάου Καρανάσιου, επίκουρου καθηγητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ