ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΤΗΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η βιομηχανία δεν εμφανίστηκε το ΙΗ αιώνα, με τη λεγόμενη "Βιομηχανική Επανάσταση".

Η ιστορία της κρύβεται από ανεπάντεχα γεγονότα που κατέγραψαν οι ιστορικοί, που πάντα καταγράφουν τα διαφορετικά, θεωρώντας ότι το τοπίο πίσω, το ιστορικό υπόβαθρο, είναι αυτονόητο και δε χρειάζεται να περιγραφεί.

Φαίνεται πως ο πόλεμος και η μεταλλουργία εξελίσσονται παράλληλα! Αλλά παράλληλα εξελίσσεται και η ευημερία και ο εξανθρωπισμός.

Η ανάπτυξη της "βιομηχανίας των επικοινωνιών" και η σταδιακή στροφή του ενδιαφέροντός της από τα όπλα στα χρηστικά αντικείμενα, έδωσε τη δυνατότητα της εφαρμογής των στόχων του ανθρωπισμού, αφού η μαζική παραγωγή ελεγχόμενων τροφίμων και μέσων μεταφοράς (στη συνέχεια και συσκευών επικοινωνίας και διασκέδασης).

Συνέπεια της τραυματικής "αποικιοκρατίας", η επίσης τραυματική "παγκοσμιοποίηση", ήταν το ζητούμενο από την παγκόσμια βιομηχανία, των ιδιοκτητών και των εργαζομένων, επειδή φαινόταν να υλοποιεί τον "παγκόσμιο καταμερισμό των έργων", που αντικατέστησε τις πολεμικές αντιπαραθέσεις με τον ανταγωνισμό χωρίς φραγμούς και προτιμήσεις.

Αποτέλεσμα του ανοιχτού και παγκόσμιου ανταγωνισμού είναι η επιδίωξη της καινοτομίας από κάθε βιομηχανική επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου η κάθε μία χωριστά να βρει "αρκετούς ενδιαφερόμενους που είναι πρόθυμοι και ικανοί να αποκτήσουν τα προϊόντα της, διαθέτοντας υπάρχοντες και δικούς τους πόρους ως αντάλλαγμα, που σε αξία υπερβαίνουν αυτή που διατέθηκε για την παραγωγή και διάθεσή τους", ή με λίγα λόγια, πάνω από το κόστος.

Το BIC Σερρών περιορίζεται στο να αποτελεί τον "εκπαιδευτικό σύμβουλο και Μέντορα" για το σχεδιασμό, τη διερεύνηση, την κατοχύρωση (όχι μόνο γραφειοκρατικά - αλλά και πρακτικά - μέσα από σχεδιασμένες δράσεις), την υλοποίηση και την προώθηση καινοτομιών, από τις Βιομηχανίες των Σερρών και της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Με την ευκαιρία, οι επιχειρηματικές ιδέες δεν κατοχυρώνονται, παρά μόνο μέσα από την ταχύτητα αποδοχής από τους αγοραστές, ώστε να γίνονται συστηματικοί, δυλαδή ΠΕΛΑΤΕΣ.