Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

Business & Innovation Centre of Serres (Greece)