Leonardo da Vinci

Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών
Κωδικός Αριθμός Προγράμματος: 2012-1-GR1-LEO 02-10034


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Με την 2012-1-GR1-LEO 02-10034 Απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) εγκρίθηκε η αίτηση του Κέντρου Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών για τη χρηματοδότηση το 2012, στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας Leonardo da Vinci.

Το πρόγραμμα αφορά τη μετακίνηση 10 πτυχιούχων στις Οικονομικές Επιστήμες, τη Λογιστική, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Διεθνείς Σχέσεις, την Εμπορία και Διαφήμιση, την Πληροφορική, τη Νομική, τις Πολυτεχνικές Επιστήμες ή γενικά τις Θετικές και δευτερευόντως τις λοιπές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας, για δύο πλήρεις εβδομάδες.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ή άνεργοι με ηλικία κάτω των 28 ετών, όλοι κατά προτίμηση μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Σερρών. Κατ' εξαίρεση μέχρι τέσσερις (4) θα μπορούν να ξεπερνούν των ηλικία των 28 ετών.

Αντικείμενο της Κατάρτισης είναι η απόκτηση δεξιοτήτων στη στελέχωση «θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων» (δηλαδή κοινόχρηστων χώρων ή και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από «νεοπαγείς» επιχειρήσεις, με σκοπό τον περιορισμό του επιχειρηματικού τους κινδύνου).

Γλώσσα της Κατάρτισης είναι η αγγλική (οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν ως προς την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος, ανεξάρτητα από το επίπεδο πιστοποίησης των γλωσσικών δεξιοτήτων που διαθέτουν, με συνέντευξη).

Θα γίνει προεπιλογή 15 υποψηφίων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα Ιταλικής γλώσσας (30 ώρες), γνωριμίας με τον ιταλικό και τοπικό πολιτισμό (30 ώρες) και δημιουργίας και διαχείρισης θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (30 ώρες). Από την επίδοση και τη συνέπειά τους θα εξαρτηθεί η τελική επιλογή των δέκα (10) τελικών δικαιούχων.

Η κατάρτιση πριν τη μετακίνηση, θα ξεκινήσει μετά το Δεκαπενταύγουστο και θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από 14:00 μέχρι και 22:00, στο κέντρο της πόλης των Σερρών, καθώς και δύο απογεύματα Κυριακής, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Η μετακίνηση στην Ιταλία προγραμματίζεται με αναχώρηση την Κυριακή 23/9/2010 και επιστροφή την Κυριακή 7/10/2012. Η μετακίνηση θα γίνει αεροπορικά μέχρι (και από) Αεροδρόμιο της Ρώμης και οδικά μέχρι (και από) την Καλαβρία.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της «τοποθέτησης» στο φορέα υποδοχής (γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας) και οι λοιπές δραστηριότητες, όπως έχουν «συμβασιοποιηθεί», είναι:


Οι δραστηριότητες κατάρτισης, πριν τη μετακίνηση και κατά τη διάρκειά της καθώς και η διαμονή και η διατροφή, χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου. Χορηγείται μέχρι και το ποσό των 400€ για μετάβαση και επιστροφή. Αν αυτό δεν επαρκέσει για τα εισιτήρια, θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες. Αν περισσέψει, επιστρέφεται.
Οι «δικαιούχοι» που θα παρακολουθήσουν την προετοιμασία με συνέπεια και επιτυχία (ύστερα από εξέταση), ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στην περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό, θα αποκτήσουν «Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης».
Αυτοί που θα συνεχίσουν τη συμμετοχή με τη μετακίνηση (δύο εβδομάδες στη Νότια Ιταλία) και θα ολοκληρώσουν με συνέπεια (παρακολούθηση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων) και αποτελεσματικότητα (αξιολόγηση της συνδρομής τους στη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου - test) θα εφοδιαστούν με «Βεβαίωση Επιτυχούς Συμμετοχής» που θα εκδόσει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας, και θα υποστηριχθούν στην αίτησή τους για την απόκτηση του EUROPASS (Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κινητικότητας).
Προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή των δικαιούχων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ευρωπαϊκού τύπου βιογραφικό και συμπληρωμένη την αίτηση που θα βρουν αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.bicofserres.eu και στην συνέχεια να γίνει η εξέτασή τους.
Η επιλογή όσων μπορούν να συμμετάσχουν, θα γίνει από τριμελή επιτροπή. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιηθεί προσωπικά σε όλους όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση.
Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 10/08/2012.
Σε έντυπη μορφή, θα είναι αποδεκτές όσες κατατεθούν ταχυδρομικά μέχρι 6/8/2012 και παραλήπτη την Ταχυδρομική Διεύθυνση του γραφείου λειτουργίας (Π. Κωστοπούλου 12) ή 09/08/12 εφόσον παραλήπτης οριστεί η Θυρίδα 1140 του Ταχυδρομείου Σερρών.
Αιτήσεις που θα τοποθετηθούν στο «ταχυδρομικό κιβώτιο» στη διεύθυνση Π. Κωστοπούλου 12, Σέρρες, μέχρι 18:30 της 10ης Αυγούστου, δε θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.
Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από το «Ευρωπαϊκό Βιογραφικό» δε θα ληφθούν υπόψη.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, μέχρι την Παρασκευή 18:30 στη διεύθυνση: bicofserres@gmail.com

Ακολουθούν:
  1. Τυποποιημένη Αίτηση
  2. Πρότυπο Ευρωπαϊκού Βιογραφικού

Για το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

Νικόλαος Καρανάσιος
Γενικός Διευθυντής
Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών

ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο


Όνομα


Πατρώνυμο


Μητρώνυμο


Ημερομηνία Γέννησης


Μόνιμη Κατοικία


Οδός - Αριθμός


Δήμος


Σταθερό Τηλέφωνο


Κινητό Τηλέφωνο


E-mail


Επάγγελμα1:


Προπτυχιακές Σπουδές:


Ονομασία ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ – Εσωτερικού ή εξωτερικού2)


Τμήμα Σπουδών


Μεταπτυχιακές Σπουδές:


Ονομασία ΑΕΙ


Τίτλος


Επίπεδο χειρισμού της αγγλικής γλώσσας3


Επίπεδο Χειρισμού της ιταλικής γλώσσας


Επαγγελματική Εμπειρία:


Σημαντικότερος Εργοδότης


ΑντικείμενοΣέρρες_____________2012
ΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Leonardo daVinci, με κωδικό 2012-1-GR1-LEO 02-10034, με ακρόνυμο «MANASKIN» και αντικείμενο την προετοιμασία στελεχών στη δημιουργία και διαχείριση «θερμοκοιτίδας» επιχειρήσεων και ειδικότερα, στις δράσεις προετοιμασίας (παρακολούθηση 90 ωρών σε μαθήματα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας, προσαρμογής στον ιταλικό πολιτισμό και εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου), καθώς και να μετακινηθώ στην περιοχή της Καλαβρίας και σε άλλες περιοχές, για δύο πλήρεις εβδομάδες, προκειμένου να συμμετάσχω σε πρόσθετα μαθήματα ιταλικής γλώσσας και την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
Δηλώνω ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι αληθινά και θα τα τεκμηριώσω με την επίδειξη πρωτοτύπων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα αξιολογηθώ για τις γλωσσικές και άλλες τεχνικές ή και κοινωνικές δεξιότητες.
Δηλώνω ότι δέχομαι να δημοσιευτεί το όνομά μου, εφόσον επιλεγώ και ότι θα συμμετάσχω στο πρόγραμμα.
Πρόσωπο που αιτείται:
Βιογραφικό σημείωμα Europass

Φωτογραφία. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες).Προσωπικές πληροφορίες


Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα)

Επώνυμο Όνομα (ονόματα) (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)

Διεύθυνση (-εις)

Οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός, πόλη, χώρα (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)

Τηλέφωνο (-α)

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)

Κινητό:

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)

Φαξ

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες)

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Ημερομηνία γέννησης

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Φύλο

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Επαγγελματική πείρα
Χρονολογίες

Περιγράψτε ξεχωριστά κάθε σχετική επαγγελματική θέση, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες).

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε


Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες


Όνομα και διεύθυνση εργοδότη


Τύπος ή τομέας δραστηριότητας
Εκπαίδευση και κατάρτιση
Χρονολογίες

Περιγράψτε ξεχωριστά κάθε κύκλο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει και που τεκμηριώνεται μέσω πιστοποιητικού ή διπλώματος, ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες).

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος


Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες


Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση


Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόμηση

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες
Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)

Αναφέρετε τη/τις μητρική (-ες) σας γλώσσα (-ες)Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)


Αυτοαξιολόγηση


Κατανόηση

Ομιλία

Γραφή

Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)


Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Eπικοινωνία

Προφορική έκφραση


Γλώσσα
Γλώσσα

(*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράςΚοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Δεξιότητες πληροφορικής

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)λλες δεξιότητες και ικανότητες

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)δεια οδήγησης

Αναφέρετε τον τύπο της άδειας. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Πρόσθετες πληροφορίες

Αναφέρετε στο σημείο αυτό οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνετε χρήσιμη, π.χ. πρόσωπα που μπορούν να δώσουν συστάσεις, δημοσιεύσεις, κλπ. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)Παραρτήματα

Απαριθμήστε τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο βιογραφικό. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες)


Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών (BIC), Π. Κωστοπούλου 12, 62122 Σέρρες (ΤΘ. 1140/621 00)
Τηλ.: 23210-64849 & 23213-01858. Fax: 23210-47916. www.bicofserres.eu, E-mail: info@bicofserres.eu

1Μπορεί να αναφέρεται και ως ΑΝΕΡΓΙΑ

2Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, δεν απαιτείται ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

3Ανεξάρτητα από την πιστοποίηση από «πτυχίο», οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν κατά τη συνέντευξη