ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  BIC

Αποστολή των ΕΚΕΚ / EC-BIC είναι η προώθηση της Καινοτομίας στις τοπικές επιχειρήσεις, με την κινητοποίηση των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, ώστε να γίνονται ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικές, με τρόπο που να μεγεθύνεται σταθερά ο τοπικός πλούτος.

Επιστροφή