ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  BIC

 1. Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας

 2. Αποστολή

 3. Χαρακτήρας

 4. Νομικό Πρόσωπο

 5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

 6. Διοικητικά Χαρακτηριστικά

 7. Διαχειριστικά Χαρακτηριστικά

 8. Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 1. Ιστορική διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχείρησης & Καινοτομίας

 2. Δικτύωση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχείρησης & Καινοτομίας

 3. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

 4. Αποστολή

 5. Νομικό Πρόσωπο

 6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

 7. Διοικητικά Χαρακτηριστικά

 8. Διαχειριστικά Χαρακτηριστικά

 9. Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 10. Άλλα Ελληνικά Ευρωπαϊκά Κέντρα Επιχείρησης & Καινοτομίας

 1. Τι δεν είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας

 1. Τι μπορεί να είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας

Μέλη της εταιρίας μπορούν να είναι:

 • Επιχειρηματίες.

 • Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

 • Όλα τα ΝΠΔΔ

 • Κοινωφελείς Εταιρίες των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων όλων των βαθμών.

 • Ανώνυμες Εταιρίες που ανήκουν σε Τοπικές Αυτοδιοικήσεις όλων των βαθμών.

 • Τραπεζικά Ιδρύματα.

 • Επιστημονικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι παρεμφερούς σκοπού.

 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ενώσεις τους.

 • Αστικοί Κερδοσκοπικοί Συνεταιρισμοί.

 • Συντεχνίες επαγγελματιών.

 • Όλα τα Επιμελητήρια.

 • Όλα τα μέλη του Ερευνητικού / Διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

 • Θυγατρικά Ιδρύματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ (Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, Εταιρίες Διαχείρισης Πανεπιστημιακής Περιουσίας).

 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ανεξάρτητα από τη Νομική τους μορφή ή και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

 • Αναπτυξιακές Εταιρίες κάθε είδους Νομικής μορφής.

 • Ιδρύματα ή Καταπιστεύματα, χωρίς περιορισμό σχετικό με το χαρακτήρα τους, εκτός από πολιτικές παρατάξεις. Θρησκευτικά Ιδρύματα ή Καταπιστεύματα δεν αποκλείονται.

 • Συλλογικοί Φορείς προστασίας καταναλωτών.

 • Επιστροφή