ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Έργο

Τοπική Ανάπτυξη

Προσωπικό

Ομάδα Συμβούλων

Σύμβουλοι υπό Επιχειρηματικό Κίνδυνο

Παροχή Υπηρεσιών με συμμετοχή στον επιχειρηματικό κίνδυνο

 

Στην Αρχή