ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

BIC

ΕΡΓΟ

  1. Καθοδήγηση – Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
  2. Υποστήριξη Επιχειρήσεων / φορέων στις Διεθνείς τους Συνεργασίες
  3. Σύνταξη / Εκτέλεση / Διαχείριση / Παρακολούθηση / Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  4. Προώθηση της χρηματοδότησης καινοτομιών / νέων επιχειρήσεων
  5. Υποστήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων
  6. Παροχή Αναπτυξιακών υπηρεσιών σε τοπικούς φορείς
  7. Διασύνδεση των φορέων της περιοχής με την αλλοδαπή
  8. Τεχνική βοήθεια και υποστήριξη της  εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

Υπό προετοιμασία

Υπό αναθεωρημένη επανεκκίνηση

Πίσω

Στην Αρχή