ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γενικός Διευθυντής: Νικόλαος Καρανάσιος, Οικονομολόγος, Διοίκηση Επιχειρήσεων, επίκουρος καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δράσεις Διεθνών Συνεργασιών:

. Poluha Steve, Οικονομολόγος

Δράσεις Εκπαίδευσης & Marketing: Βασίλειος Τσούκας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Χρηματοοικονομικά

Συμβουλευτική Χρηματοδοτήσεων:

α. Χρήστος Μπογάς, Οικονομολόγος, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Λογιστικής (διετέλεσε αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή)

β. Στέργιος Αθιανός , Δρ. Οικονομολόγος, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Λογιστικής

Συμβουλευτική Τυποποίησης & Πιστοποιήσεων, Αικατερίνη Πουστουρλή, Μηχανικός Διοίκησης, Δρ.  Μέτρησης της Εργασίας (Υπό αναστολή. Η κ Πουστουρλή είναι αποσπασμένη στο ISPRA - Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια προσώπων & εργαζομένων) και στη συνέχεια στις Βρυξέλλες.

Δράσεις Πληροφορικής Τεχνολογίας: Δημήτριος Κύδρος, Δρ. Πληροφορικός, Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού: Χρήστος Κανόπουλος, Οικονομολόγος, Τραπεζική Χρηματοοικονομική  (διετέλεσε αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή)

Νομικοί Σύμβουλοι: Στυλιανή Ευθυμιάδου - Κετσίογλου, Δικηγόρος και Φωτιάδου Αιμιλία, Δικηγόρος

Συμβουλευτική Κατασκευαστικού / Στεγαστικού ενδιαφέροντος:  Ιωάννης Πάσιος, Πολιτικός Μηχανικός

Λογιστική Παρακολούθηση:

α.  Νικόλαος Καρανάσιος, επίκουρος καθηγητής Λογιστικής & Οικονομικών Μαθηματικών στο ΤμήμαΟργάνωσης &  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

β.  Σουρίδης Γεώργιος, Λογιστής

Συντονιστής Γραμματείας: Πάντσιου Πελαγία, Λογίστρια

Αρχή