ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  BIC

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Το ΕΚΕΚ / BIC Σερρών έχει ιδρυθεί το 1993 ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, μεταξύ φορέων (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, Δήμος Σερρών, Δήμος Ηράκλειας, ΤΕΙ Σερρών, Νομαρχία Σερρών, Τράπεζα Εργασίας, Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Σερρών, καθώς και 20 επιχειρήσεων).

Το Καταστατικό τροποποιήθηκε 4 φορές, χωρίς ουσιώδεις μεταβολές. Προστέθηκαν σκοποί που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί και διορθώθηκαν οι φορείς, επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν καταργηθεί.

Εξαρχής το καταστατικό προέβλεπε και συνεχίζει να προβλέπει 11μελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Καταστατικό βρτίσκεται στο Πρωτοδικείο Σερρών.

Το τρέχον Καταστατικό βρίσκεται εδώ

Στην αρχή