ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  BIC

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του ΕΚΕΚ / BIC είναι η προώθηση της Καινοτομίας στις τοπικές επιχειρήσεις, με την κινητοποίηση των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, η υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και των φορέων, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων, ώστε να γίνονται ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικές, με τρόπο που να μεγεθύνεται σταθερά ο τοπικός πλούτος.

Επιστροφή