ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΕΚ / BIC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η πρώτη εγκατάσταση ήταν σε 3 Γραφεία, που στη συνέχεια έγιναν 4, στο 2ο όροφο της Δ. Σολωμού.

Το 1996 ξέσπασε πυρκαϊά σε διπλανό γραφείο, με αποτέλεσμα την καταστροφή αρχείων στους υπολογιστές και στα ράφια του ΕΚΕΚ / BIC. Αυτό οδήγησε σε απότομη μεταβολή και δυσκολίες που εμπόδισαν την ανάπτυξη. Μέχρι τότε το EKEK / BIC ήταν πλήρες μέλος του ΕΒΝ (συνδέσμου των BIC στις Βρυξέλλες) και πλήρωνε κανονικά τις συνδρομές του.

Το προσωπικό αριθμούσε τότε 5 στελέχη.

Ύστερα από διάφορες μετακινήσεις, ανάμεσα στις οποίες η παραχώρηση καταστήματος στο κέντρο (Υψηλάντου 4) από το μαθηματικό Αθανάσιο Μαυθρουδάκη και χώρος 115 τ.μ. στο ΤΕΙ Σερρών (σήμερα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) από το 2002 μέχρι το 2008, οπότε ο χώρος άρχισε να φιλοξενεί τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σήμερα στεγάζεται στην οδό Π. Κωστοπούλου 12, σε γραφείο 23 τ.μ. στον πρώτο όροφο.

Δεν μισθοδοτεί προσωπικό, εκτός από τους κατά καιρούς ασκούμενους φοιτητές, από το 2002.

Για την εκτέλεση έργων, είτε ως μέρος των Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει, είτε ως παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε υπάρχουσες ή νεοφυείς επιχειρήσεις, έχει δημιουργηθεί και εμπλουτίζεται συνεχώς ένας κατάλογος διαπιστευμένων Γραφείων και Ειδικών (pool of experts) από τον οποίο επιλέγονται οι περισσότερο "ταιριαστές" εκδοχές.

Η τακτική λειτουργία του εξασφαλίζεται από μέλη του Διοικητικοπύ Συμβουλίου και κυρίως το Γενικό Διευθυντή (CEO) Νικόλαο Καρανάσιο, που είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Εκτός εκτάκτων συμβάντων, το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά, από 09:00 μέχρι 14:00 και από 18:30 μέχρι "όσο πάρει". Ακόμη και όταν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε εξυπηρετήσεις των ενδιαφερομένων, σχεδόν πάντοτε κάποιο εξωτερικό διαπιστευμένο στέλεχος αναλαμβάνει τη λειτουργία του Γραφείου.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του ΕΚΕΚ / BIC Σερρών δεν χρεώνονται στους ενδιαφερόμενους, με άμεσο τρόπο. Αν πρόκειται για την από κοινού με τους επενδυτές εκπόνηση Επιχειρηματικού ή Στρατηγικού Σχεδίου, η χρέωση είναι με τη μορφή "κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών" (venture consulting  - δηλαδή αναλαμβάνουν να πληρώσουν όταν και εφόσον η επιχείρησή τους καταστεί κερδοφόρα). Αν δεν πρόκειται για άμεση συμμετοχή στη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου, αλλά απλή καθοδήγηση και υπόδειξη διαπιστευμένου Γραφείου ή Συμβούλου, ο επιχειρηματίας ή ο ενδιαφερόμενος δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

Συντηρείται μια σειρά από ιστοθέσεις, που έχουν μια σχετικά συχνή ενημέρωση, που είναι:

http://www.serresbiz.com

http://www.bicofserres.eu  ή http://www.bicofserres.gr

http://www.busedu.com (με εκπαιδευτικό περιεχόμενο).

Στην αρχή