ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΕΚ / BIC

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το BIC μπορούν να είναι:

Στην αρχή