Γενικά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες (άνω των 18 ετών και χωρίς ανώτερο όριο).

Τα "Βιωματικά Εργαστήρια" στα οποία ανήκει, δεν προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση (απόκτηση επιστημονικών γνώσεων)  ή επαγγελματική κατάρτιση (απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων).

Σκοπός των "Βιωματικών Εργαστηρίων" είναι η απόκτηση κοινωνικών γνώσεων και εμπειριών, μέσα από τις οποίες:

Δυνητικοί δικαιούχοι (για τις προσκλήσεις 2012) είναι οι πολίτες των 27 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κροατία (προσχωρούσα χώρα), τις υποψήφιες για ένταξη (Τουρκία) και μερικές ακόμη (Ισλανδία, Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενσταϊν).

Σύμφωνα με την εγκριθείσα πρόταση, 20 δυνητικοί δικαιούχοι προέρχονται από τις παραπάνω χώρες, καθώς και έως 10 Έλληνες.

DECLARATION about the selection:

There is no discrimination or preference of any kind based on nationality, race, colour, mother tongue, political beliefs, religion or sexual orientation.