ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

σχετικά με τη συμμετοχή στα Εργαστήρια

Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν;

Οποιοσδήποτε, αρκεί να είναι ενήλικας

Πόσοι μπορούν να συμμετέχουν;

Μέχρι 10 το πολύ, από την Ελλάδα (20 από άλλες χώρες)

Τι προσόντα χρειάζονται;

Κανένα, εκτός από την ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή;

Θα προτιμηθούν όσοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες επιμόρφωσης.

Ποιος θα προβεί στην επιλογή;

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή του φορέα υποδοχής (Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών)

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλες τις ημέρες;

Δεν προβλέπεται μερική συμμετοχή.

Το πρόγραμμα καλύπτει διαμονή;

Στους Έλληνες συμμετέχοντες δεν προσφέρεται διαμονή.

Το πρόγραμμα καλύπτει διατροφή;

Στους Έλληνες συμμετέχοντες, δεν καλύπτεται η διατροφή, παρά μόνο catering στα διαλείμματα

Σε τι θα ωφεληθώ από τη συμμετοχή;

Σε όσους συμμετάσχουν ανελλιπώς θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.