Ημερο-μηνία

 πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μάθησης


 

15/3/13

Άφιξη

16/3/13

Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων – παρουσίαση του προγράμματος – παρουσίαση των εννοιών της καλαισθησίας /αισθητικής, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, διαμόρφωση εργαστηριακών ομάδων.

Εισηγητής: Νικόλαος Καρανάσιος

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

17/3/13

Γνωριμία με τη γεωγραφία και την αισθητική της περιοχής.

Η Μακεδονική Αρχιτεκτονική απέναντι στη Νεοελληνική Πολυκατοικία. Οι Οθωμανικές προσμείξεις.

Η Σλαβική επίδραση στη χρωματολογία. Οι δυτικές επιρροές και η νεοκλασσική αισθητική.

Η Αρχιτεκτονική και οι άλλες καλές τέχνες, ως παράγοντες διαμόρφωσης της χαρακτηριστικής εικόνας μιας περιοχής.

Εισηγητής: Δρ. Ιορδάνης Παυλίδης

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

18/3/13

Αισθητική της Αγοράς – Παρουσίαση - Διάλεξη– Αντιπαράθεση ομάδων. Η αισθητική του καταστήματος, της προθήκης, της αφίσας, της επιγραφής, των φυλλαδίων και των ιστοσελίδων. Η Αισθητική της αγοράς ως διαμόρφωση ενός τοπικού χαρακτήρα. Κατηγοριοποίηση των τεχνών που διαμορφώνουν την αισθητική μιας αγοράς στο σύνολό της. Αντιπαράθεση με θέμα: «Η περιήγηση στην αγορά, ως στοιχείο καλλιέργειας της αισθητικής των πολιτών».

Εισηγήτρια: Γεωργία Γεωργιάδου

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

19/3/13

Δημιουργικότητα – Εργαστήριο σε ομάδες (καταιγισμός ιδεών). 1. Προθήκη καταστήματος Ενδυμάτων, 2. Διαμόρφωση χώρων καταστήματος, 3. Ενδυματολογία υπαλλήλων καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών, 4. Έργο Τέχνης, 5. Διαμόρφωση Εγκατάστασης Παροχής Υπηρεσιών. Αντιπαράθεση με θέμα: «Πως η καλλιτεχνική δημιουργικότητα καταλήγει στο εμπόριο».

Εισηγήτρια: Βασιλική Τσιρίκα

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

20/3/13

Καινοτομία και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Διάλεξη στο σύνολο των συμμετεχόντων και στη συνέχεια): Εργαστήρια Επιχειρηματικών Σχεδίων, σε ομάδες με αντικείμενα: 1. Χρηστικό Διαρκές Καταναλωτικό Αντικείμενο, 2. Γαλακτοκομικής Προέλευσης Τρόφιμο, 3. Φυτικής Προέλευσης Τρόφιμο, 4. Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης, 5. Προϊόντων Ψημένης Αργίλου (κεραμεική). Αντικείμενα αντιπαράθεσης: «Η αισθητική καινοτομία έναντι της τεχνολογικής / οικονομικής» και «για να εξελιχθεί σε επιχείρηση μια ιδέα, επαρκεί το να υπάρχει κεφάλαιο».

Εισηγήτρια: Diana Kopeva

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

21/3/13

Η αισθητική της ερμηνείας ρόλων στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και τη διαπραγμάτευση (προετοιμασμένοι ρόλοι και σενάρια, για κάθε ομάδα) 1. Διαπραγμάτευση με προμηθευτές Υλικών, 2. Η ερμηνεία ρόλων στην ηγεσία, 3. Διαπραγμάτευση με πελάτες – πωλήσεις, 4. Διαπραγμάτευση με τη Δημόσια Διοίκηση, 5. Διαπραγμάτευση με Χρηματοδότες.

Αντικείμενο Αντιπαράθεσης: «Κατά πόσο αναγνωρίζεται (γενικά) η υποκριτική – έναντι της αυθεντικής – συμπεριφοράς και πως».

Εισηγήτρια: Μαρία Δούμα - Νικόλαος Καρανάσιος

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

22/3/13

Αισθητική των Οικολογικών παρεμβάσεων. Περιγραφή και λεκτική ή απεικονιστική των οικολογικών παρεμβάσεων σε:

1. Κτίρια, 2. καταστήματα λιανικής πώλησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών, 3. καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων σφαγής, 4. Δημόσιες Υπηρεσίες, 5. Μεταφορικές Επιχειρήσεις.

Αντικείμενο Αντιπαράθεσης: «Οι οικιακές φυτοκαλλιέργειες ως οδηγός διαμόρφωσης γενικής οικολογικής νοοτροπίας»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μερτζιάνης

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

23/3/13

Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας (σε καθοδηγούμενες Ομάδες), που αναφέρονται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικές με:

1. Θέατρο, 2. Μουσική, 3. Λοιπές Παραστατικές Τέχνες, 4. Απεικονιστικές (με επίκεντρο τη Βυζαντινή Αγιογραφία) και 5. Την απεικόνιση (Video).

Αντικείμενο Αντιπαράθεσης: «Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός Παραγωγής Ερασιτεχνικού Κινηματογράφου»

Εισηγητής: Νικόλαος Καρανάσιος (αναπληρωτής του Χρήστου Κανόπουλου)

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

24/3/13

Ευρωπαϊκή Αισθητική και Επιχειρηματικότητα (Διάλεξη – συζήτηση). Ευρωπαϊκή Εταιρία, Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός, Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες. Μη κυβερνητικές Οργανώσεις.

Αντικείμενο Αντιπαράθεσης: «Μεσογειακή – Βαλκανική – Βόρεια – Ανατολική αισθητική, ως βάσεις ανάπτυξης ΜΚΟ, κοινωφελών οργανώσεων σε Ευρωπαϊκό ή και Παγκόσμιο πεδίο».

Εισηγτήτρια: Άννα Βακάλου

Πολιτισμική Δραστηριότητα:

25/3/13

Σύσταση εικονικών οργανώσεων που βασίζονται στην οπτικοακουστική και ψυχοκεντρική καινοτομία (σε καθοδηγούμενες ομάδες): Όπως θα προκύψουν ως προτάσεις που αφορούν: 1.Ερασιτεχνική γλυπτική, 2. ερασιτεχνική απεικονιστική ζωγραφική, 3. Αυτοδίδακτη μουσική έκφραση, 4. Κειμενογραφία, 5.Αφαιρετική εικονογραφία.

Εισηγητές: Giuseppe Ruffolo & Καρανάσιος Νικόλαος

Αξιολόγηση – Απονομή Βεβαιώσεων

26/3/13

Αναχώρηση