Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

BIC of Serres

Δραστηριότητες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τεχνική Βοήθεια σε φορείς