Σύντομη Περιγραφή

 

Στόχος του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι δικαιούχοι την δεξιότητα χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού για την προσαρμογή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στις μεταβαλλόμενες επιθυμίες των καταναλωτών και την ένταξη των επιχειρήσεων σε ευρύτερα δίκτυα προβολής και προώθησης, διεθνούς εμβέλειας, πολύγλωσσου και πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες αυτές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που τους ανήκουν ή είναι εργοδότες τους, θα βελτιώσουν την προσωπική τους οικονομική και κοινωνική κατάσταση.

 

Την ομάδα στόχου αποτέλεσαν αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι και άνεργοι διαφόρων ειδικοτήτων, που επικοινωνούσαν επαρκώς στην αγγλική γλώσσα και επιθυμούσαν να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και στην ιταλική ή να αναπτύξουν τέτοια δεξιότητα.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι δικαιούχοι αναμενόταν να είναι σε θέση να χειρίζονται ένα ήδη εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης Marketing Περιοχής, στη Νότια Ιταλία (Καλαβρία) ασκούμενοι υπό καθοδήγηση επί δύο εβδομάδες.

 

Οι δεξιότητες αυτές επιδιώκεται να χρησιμεύσουν ως όχημα υλοποίησης παρόμοιων συστημάτων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ξεπερνώντας το κύριο εμπόδιο, που είναι η διαθεσιμότητα στελεχών.

 

Οι στόχοι έχουν επιτευχθεί σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (12 από τους 15 δικαιούχοι), οι οποίοι είναι σε θέση να λειτουργήσουν το σύστημα χωρίς πρόσθετη εκπαίδευση ή και επίβλεψη, ενώ και αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως απέχουν ελάχιστα από την αυτόνομη διαχείριση του συστήματος.

 

Ο φορέας υποδοχής έχει ήδη εκδώσει Βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης της τοποθέτησης μαθητείας, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της έκδοσης EUROPASS.

 

Υποβολή Αίτησης

Αρχικά

Προκήρυξη

Επίδοση Βεβαιώσεων / EUROPASS