Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

(για την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη)

ΕΚΕΚ / EU-BIC of Serres

Σπουδαστική Επιχειρηματικότητα

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας θεωρεί, από την ίδρυσή του, ότι η αύξηση του τοπικού πλούτου προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από την εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων στην παραγωγική, εμπορική, διαχειριστική, χρηματοδοτική και διοικητική διαδικασία.

Εκτός από την προώθηση της απόκτησης γνώσεων από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη τους, πέρα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και τους επιχειρηματίες, θεωρεί απαραίτητο να τεθεί ως ζήτημα, η επιχειρηματικότητα και στους σπουδαστές.

Για το λόγο αυτό, στηρίζει την επιχειρηματικότητα των σπουδαστών του ΤΕΙ Σερρών (το οποίο φιλοξενεί και ένα από τα Γραφεία του Κέντρου) προκειμένου, είτε να δημιουργήσουν πράγματι επιχειρήσεις, είτε να κατανοούν καλύτερα τους ενδεχόμενους εργοδότες τους "μιλώντας την ίδια γλώσσα".

Η κύρια ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου, Νικολάου Καρανάσιου, δηλαδή επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και η συνεργασία με τους συναδέλφους του, έδωσαν αυτή τη δυνατότητα.