Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

(για την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη)

ΕΚΕΚ / EU-BIC of Serres

NOW / Violeta

ΓΕΝΙΚΑ

Μελέτη τουριστικής Ανάπτυξης στην περιοχή της Φυλλίδας

Δημιουργία Ανταποκριτικού Γραφείου στη  Νέα Ζίχνη