European Union Business & Innovation Center

(for East Macedonia and Thrace)

ลสลส / EU-BIC of Serres

 

Business

Local Enterprises in Serres

ARGO Food

Dromeas S.A.

KRI-KRI

Fibran

METRON

LOGISTIKI

ELVIPO

SERGAL

KANTZAS

MEGASOFT

PROCOM

SERCO

ERODIOS

NEKTAR

VEZYRGIANNIDIS

APOSTOLIDIS

 

back to home page