ΕΜΠΟΡΙΟ

στην περιοχή των Σερρών

Αποτελεί, ίσως, τον αρχαιότερο τομέα παροχής υπηρεσιών!

Είναι η οργανωμένη σύνδεση των μονάδων παραγωγής αγαθών (αντικειμένων) και υπηρεσιών με όσους είναι πρόθυμοι να διαθέσουν μέρος των πόρων που διαθέτουν, προκειμένου να αποκτήσουν τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή και το συνδυασμό τους, έτσι ώστε όσοι το ασκούν, να αντιστοιχίζουν το κέρδος τους (είτε τη διαφορά μεταξύ κόστους απόκτησης και τιμής διάθεσης, είτε τη διαφορά των εξόδων για τη διάθεση και της "προμήθειας", δηλαδή της αμοιβής για τη διαμεσολάβηση).

Το εμπόριο θεωρείται ότι επιβαρύνει τις θυσίες για την απόκτηση αγαθών, υπηρεσιών και συνδυασμών τους, εκ μέρους όσων έχουν την ανάγκη απόκτησής τους, αφού η άμεση απόκτησή τους απευθείας από τους παραγωγούς, θα διέγραφε αυτή την επιβάρυνση.

Από άλλους, θεωρείται ότι το εμπόριο υλοποιεί τις αρχές του πλήρους ανταγωνισμού, δεδομένου ότι είναι σε θέση να μετακινείται, ενώ οι μονάδες πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης υστερούν σε ταχύτητα, προκαλώντας προσφορές με αυτό που μοιάζει με "δημοπρασίες".

Σε κάθε περίπτωση, όσοι "επιχειρούν" στο εμπόριο, προσπαθούν να προτείνουν μια καινοτομία στη διανομή, την "υποστήριξη μετά την πώληση" και τη διαμεσολάβηση στην πληρωμή.

Αναπόφευκτο το εμπόριο. Αναγκαία η συνδρομή του BIC, για την εκπαιδευτική καθοδήγηση στην ανάθεση σε τρίτους των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών, ώστε ο Τραπεζικός τομέας να συνδράμει χωρίς να το υποκαθιστά.

Δημοκρατικό και Αξιοκρατικό.

Δημοκρατικό, επειδή εγκρίνεται από τους αγοραστές, μέσω των αγορών τους.

Αξιοκρατικό, επειδή εγκρίνεται από τους συστηματικούς αγοραστές, που αποκαλούμε "ΠΕΛΑΤΕΣ"

 

Send mail to bicofserres@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 CompanyLongName
Last modified: 13/03/2022