ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

στην περιοχή των Σερρών

 

Γενικά για την Επιχειρηματικότητα στην περιοχή των Σερρών:

Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή των Σερρών έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την υπόλοιπη χώρα (μεγάλο βαθμό αυτοαπασχόλησης, μιμητισμό και υπερβολική συγκέντρωση), αλλά και μερικές διαφοροποιήσεις, μερικές από τις οποίες αξίζει να σημειωθούν:

Υποστήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων που δημιουργούνται:

 

Από "νεολαίους"

 

Από "σχεδόν μεσήλικες"

 

Από μεσήλικες

 

Από Εμποδιζόμενα Άτομα

 

Από Μειονεκτούσες & Ειδικές Ομάδες

 

Από Φοιτητές

 

Από μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Από μακροχρόνια Ανέργους

 

Από Επιτυχημένους Επιχειρηματίες

 

Από Επιχειρηματίες που έχασαν τις επιχειρήσεις τους

 

Υποστήριξη Επιχειρήσεων (σε λειτουργία)

 

Δημιουργία Καινοτομίας

 

Εξωστρέφεια

 

Τοπικές & Θεματικές Ομαδοποιήσεις (Συστάδες) "Clusters"

 

Αναβάθμιση αποδοτικότητας της λειτουργίας

 

Αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των στελεχών

 

Εκτίμηση χρηματο-οικονομικής αντοχής (crash - test)

 

Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα

 

Σχολή Επιχειρηματία (Επιμελητηρίου Σερρών)

 

Μαθήματα Επιχειρηματικότητας (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

 

Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από τις δομές του Γραφείου Διασύνδεσης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

 

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων (Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κεντρικής Μακεδονίας)

 

 

Send mail to bicofserres@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 CompanyLongName
Last modified: 17/08/2017