Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών BIOMHXANIA - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

& Βιομηχανικοί Φορείς

 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας http://www.sbbe.gr/
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας http://www.seve.gr/
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών http://http://www.serreschamber.gr/
Βιομηχανική Περιοχή Σερρών  
Βιοτεχνικό Πάρκο Σερρών  
Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών https://www.epaneser.gr/
Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας https://www.serrescoopbank.gr/

Αν γνωρίζετε και άλλους φορείς, παρακαλώ να διαβιβάσετε την ιστοσελίδα τους ή άλλη μορφή επικοινωνίας στο:

info@bicofserres.eu