1                  Ιδιωτικό συμφωνητικό αντιπροσώπευσης

1.1           Η αντιπροσωπεία αποτελεί σημαντική απόφαση για την επιχείρηση που θα αντιπροσωπευθεί. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αντιπροσώπευση πρέπει να προβλέπονται και να ρυθμίζονται από  συμφωνίες γραπτές.

1.2          Δεδομένα Εισόδου

Τα δεδομένα εισόδου είναι

Η επιχείρηση "Αλλαντικά Φίλιππος" βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια ανοδική πορεία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε επίπεδο κληρονομικών διεκδικήσεων η σημερινή διοίκηση. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή εξαιτίας της μετακίνησης των δραστηριοτήτων της διάσημης εταιρίας Σερραϊκών αλλαντικών "Γιοβάνης" στη Βουλγαρία και την επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στο Τμήμα Ζωοτροφών.

Αλλαντικά από την περιοχή των Σερρών, που είναι γνωστά σε πολλούς καταναλωτές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, διακινούνται πλέον μόνο από την εταιρία¨"ΚΡΕΣΕΡ" που ανήκει στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών.Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας "Γιοβάνης" παραμένει ανεκμετάλλευτο. Αυτό έδωσε την ιδέα στον Αθανάσιο Κασάπη (πρόεδρο της εταιρίας) να διερευνήσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του δικτύου διανομής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ερευνώνωτας, έφτασε στον Αντώνιο Καϊμακάμη, που η καταγωγή του είναι από την πόλη των Σερρών, υπεύθυνο του δικτύου διανομής αλλαντικών "Μακεδονία". Η επιχείρηση "Μακεδονία" διανέμει προϊόντα, ως εμπορικός αντιπρόσωπος (οι πωλήσεις, οι μεταφορές και οι εισπράξεις γίνονται από τον παραγωγό - πωλητή, έναντι προμήθειας) διαφόρων προϊόντων της Μακεδονίας και της Θράκης στη χονδρική αγορά της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών.

Μολονότι δεν ήταν δυνατή η σύναψη συμφωνίας μεταξύ του δικτύου "Μακεδονία" και των "Αλλαντικών Φίλιππος", η όλη έρευνα και συζήτηση έδωσε τη δυνατότητα εξέτασης και άλλων εναλλακτικών λύσεων, όπως η ίδρυση υποκαταστήματος στα μεγάλα αυτά αστικά κέντρα ή και η αναζήτηση τοπικών αντιπροσώπων.

1.3          Επιθυμητή Επεξεργασία

  1. Να γραφεί, σε έγγραφο Word,  η δημοσίευση της αναζήτησης αντιπροσώπων
  2. Να γραφεί, σε έγγραφο Word,  το προτεινόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό
  3. Να γραφεί, σε έγγραφο Word,  η επιστολή οδηγιών αντιπροσώπευσης
  4. Να γραφεί, σε έγγραφο Word,  το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αντιπροσώπευσης
  5. Να γραφεί, σε έγγραφο Word,  η αιτιολόγηση αντιπροσωπείας έναντι της ίδρυσης υποκαταστήματος

1.4          Παραδοτέα

Ο σπουδαστής πρέπει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έγγραφα της επιθυμητής επεξεργασίας σε Excel ή Word, όπως αυτά ζητούνται.

1.5          Συνημμένα:

θεωρία

θεωρία 1 

Αλλαντικά Φίλιππος